RAPORT FINAL

,,ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!’

20- 24  MARTIE 2017

 

 1. Titlul proiectului:,, Să știi mai multe, să fii mai bun!
 2. Numărul de activităţi derulate: 48
 3. Tipul de activităţi derulate: activităţi eco 8,activităţi cu psihologul 2, activităţi sportive 4, activităţi de combatere a violenţei şi combatere a consumului de droguri 2,ateliere 6,vizite tematice şi drumeţii 10,vizionări de filme şi teatre 8, ,activităţi pentru o dantura sănătoasă 2,jocuri de socializare 2, concurs culinar 1,educație pentru sănătate3 .
 4. Resurse implicate: 55cadre didactice ,1000elevi.
 5. Parteneri implicaţi:
 • Părinții,
 • Psihologul școlar,
 • Bisericile din Năvodari , licee din Constanţa şi Năvodari,
 • Teatru de Stat Cosntanța,
 • Teatru de păpusi Constanța
 • Primăria orașului Navodari D.J.T.S
 • Agenția Națională Antidrog
 • Dr.stomatolog
 • Complexul muzeal de științe ale naturii
 • Jandarmeria
 • arh. Irina Filip
 • Postul de televiziune Litoral TV
 • Părintele Luca
 1. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor:

Delfinariu Constanţa, Expoziția de păsări

Muzeul de geologie București

Acvariul din  Constanţa,

Acvariul din Tulcea

Liceul Teoretic ,,Ovidius,,Constanţa,

Colegiul ,,Mircea cel Bătrân ,, Constanţa,

Liceul  teoretic Decebal Constanta,

Liceul Tehnologic ,,Lazăr Edeleanu ,, Năvodari,

Jandarmeria M.Kogălniceanu,

Jandarmeria Năvodari

Petromidia

Grădina Botanică Bucureşti,

Casa Experimentelor București

Bisericile din Năvodari,

Parcul ,, Ion Dobre,, şi parcul central din Năvodari,

Plaja din Tabăra Năvodari.

Cabinetul de stomatologie

Litoral TV

Teatru de Stat Cosntanța

Teatru de păpusi Constanța

 1. Obiective urmărite:
 • cultivarea simţului artistic şi a aprecierii însemnătăţii valorilor tradiţionale;
 • lărgirea orizontului cultural, dezvoltarea imaginaţiei şi spiritului creative;
 • promovarea educaţiei şi a normelor ecologice;
 • dezvoltarea spiritului competiţional dar si al celui de echipă;
 • definirea profilului de luptător +învingător prin intermediul competiţiilor sportive, cultivarea respectului faţă de colegi şi coordonatori;
 • dezvoltarea şi adoptarea unui stil de viaţă sănătos fără alcool ,droguri, dependenţe;
 • dezvoltarea sentimentului si comportamentului de bun creştin;
 • imbunătăţirea relatiilor de comunicare şi empatie între elevi
 • îmbunătăţirea relaţiei şcoală-familie-comunitate;
 1. Modalităţi de evaluare:
 • chestionare elevi
 • fotografii
 • expoziţii cu produsele confecţionate
 • premii, diploma.
 1. Rezultate înregistrate:
 • elevii au devenit mai comunicativi şi mai dechişi, au demonstrat că ştiu să se comporte  în public, să aprecieze frumosul din natură , artă,  viaţă;
 • elevii au realizat diverse obiecte handmade;
 • excursiile au fost nu numai un prilej de recreere ci şi de informare;
 • elevii au învăţat să aprecieze munca, să se simtă folositori comunităţii din care fac parte;
 • elevii au înţeles de ce este necesar să ocrotim mediul natural şi să acţioneze pentru a-l proteja.
 • elevii au înţeles rolul mişcării şi jocurilor în aer liber sau în locuri amenajate;
 • filmele şi teatrele vizionate au contribuit la lărgirea orizontului cultural şi artistic;
 • elevii au înteles mecanismele cu care lucrează băncile;
 • activităţile au ajutat la îmbunătăţirea relaţiei  şcoală-familie-comunitate.
 1. Analiza SWOT:

Puncte tari:

 1. activităţile desfăşurate contribuie la dezvoltarea unor competenţe  sociale, interpersonale şi   anteprenoriale, la   dezvoltarea curiozităţii şi dorinţei de explorare;
 2. socializare elevilor în alt context decât cel şcolar şi creşterea
 • resurse generoase de timp pentru desfăşurarea activităţilor;
 1. dezvoltarea   spiritului de echipă şi dezvoltarea  spiritului de iniţiativă la elevi;
 2. creşterea gradului de colaborare cu diverse persoane sau instituţii;
 3. creşterea interesului elevilor pentru comunitatea din care fac parte,
 • participarea unui număr mare de părinţi alături de elevi şi profesori la activităţi.

Puncte slabe:

 1. consumul mare de timp necesar programării unor activităţi cum ar fi excursiile;
 2. modificarea unor activităţi din motive obiective ;
 • realizare cu greu a orarului necesar desfăşurării optime a activităţilor ;

Oportunităţi:

 1. valorificarea aptitudinilor şi competenţelor elevilor;
 2. lărgirea orizontului cultural şi social al elevilor;
 • posibilitatea profesorului de a observa interesele elevilor din afara şcolii şi de a găsi modalităţi de valorificare a acestora în scopul dinamizării şi eficientizării procesului de predare învăţare;
 1. Obţinerea unei recunoaşteri la nivelul comuntăţii;

Ameninţări:

 1. scoaterea din ritm a elevilor;
 2. susţinera programului de către familii, prin alocarea de resurse financiare pentru acoperirea cheltuielilor, duce la neparticiparea elevilor a căror familii nu şi le pot permite
 • perceprea acestor  activităţi  de către unii elevi sau părinţi ca o vacanţă.
 1. Recomandări si sugestii:
 • alocare unor  fonduri băneşti de către MEN;
 • instituţiile publice care organizează ‘’Ziua portilor deschise’’(Parlament, Politie,Jandarmerie,ISU,etc) să publice din timp programul pentru vizitare , pentru a putea fi integrat în programul de activităţi al şcolilor.
 1. Anexe:
 • 1 CD fotografii

Nume şi prenume  Director/Semnătura

Prof . Mangri Elena Ligia

Nume şi prenume  Coordonator CEAC/Semnătura, Prof.Heroiu Iulia                                                                              Nume şi prenume  Consilier educativ/Semnătura    Prof. Şerban Adriana

https://www.facebook.com/Scoala-Grigore-Moisil-Navodari-286200281429203/

Leave a Comment