preloadergmoisil

Școala Gimnazială

„Grigore Moisil” Năvodari

-PREZENTARE-

Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Năvodari își deschide luni, 9 septembrie 2019, larg porțile, ca să-i primească pe elevii și profesorii săi.

Începem noul an școlar într-un spațiu primitor, cu săli de clasă și laboratoare proaspăt amenajate: parterul și etajul I sunt complet renovate, mobilierul școlar în cele mai multe săli de clasă este reînnoit, grupurile sanitare, sala de sport și vestiarele elevilor au fost renovate și redimensionate, alocându-li-se spații mai generoase.

Programul AFTER SCHOOL continuă pentru al 10-lea an consecutiv, la fel și celelalte proiecte care ne-au consacrat: ZIUA G, POTECI PRIN SUFLET DE COPIL, RECICLĂM CREATIV.

„GRIGORE MOISIL”, ȘCOALĂ DE TOP

#  PROFESORI BINE PREGĂTIȚI ȘI DEDICAȚI MESERIEI DE DASCĂL.

#  LABORATOARE, CABINETE, SĂLI DE CLASĂ, GRUPURI SANITARE RENOVATE ȘI MODERNE:

Laboratoare de informatică, chimie, biologie, fizică, lb. Română, lb. engleză,lb. franceză

matematică, istorie și geografie;

Cabinete de logopedie, psihologie și medicină generală;

Bază sportivă, Amfiteatru, Sală sport cu vestiare, Bibliotecă;

Săli de clasă renovate, moderne, cu mobilier nou și dotări media:calculatoare, videoproiectoare, internet, tv.;

# ELEVII AU SUSȚINEREA ȘI CONSILIEREA PSIHOLOGULUI, LOGOPEDULUI, ASISTENȚILOR MEDICALI ȘI MEDICULUI ȘCOLAR, TOATE SUB ACELAȘI ACOPERIȘ.

# EXCELENT – Acesta este calificativul obținut de școala noastră în urma evaluărilor Comisiei A.R.A.C.I.P.

# AFTER-SCHOOL- PROGRAM “ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ” care funcționează de 10 ani  neîntrerupt.

# PROGRAM “A DOUA ȘANSĂ”( 4 clase-învățământ secundar inferior; 1 clasă – învățământ primar)

# COORDONATORI  EUROPENI AI  PROIECTULUI  INTERNAȚIONAL ERASMUS+ “KEY FOR INNOVATIVE EDUCATION”

# PROIECTE EDUCAȚIONALE APRECIATE DE ELEVI ȘI PĂRINȚI  (ZIUA G, POTECI PRIN SUFLET DE COPIL, RECICL[M CREATIV)

 # TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII DEDICATE EVENIMENTELOR IMPORTANTE PENTRU COMUNITATE (ZIUA DOBROGEI, 1 DECEMBRIE, 1-8 MARTIE, ZIUA PORȚILOR DESCHISE).

# CALIFICATIVUL EXCELENT PENTRU ECO-ELEVII ȘI PROFESORII ȘCOLII „GRIGORE MOISIL” NĂVODARI

Școala Gimnazială “Grigore Moisil” Năvodari a obținut calificativul EXCELENT la evaluarea în programul mondial ECO-ȘCOALA, coordonat la nivel national de Centrul Carpato – Danubian de Geoecologie (CCDG) și la nivel mondial de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Înconjurător (FEE). Premiul pentru implementarea programului în școală este Obţinerea Steagului Verde, care asigură titlul de Eco-Şcoală, distincție pe care am câștigat-o de șase ori consecutiv, începând din anul școlar 2005-2006.

# PROMOVAREA ACTIVITĂȚILOR ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE ALE ELEVILOR ȘI PROFESORILOR ÎN REVISTA ȘCOLII- SCLIPIRI

# PROMOVAREA ACTIVITĂȚII  ȘTIINȚIFICE A CADRELOR DIDCATICE  ÎN REVISTA “MAGISTER”

# ȘCOALĂ DE VARĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ CU VOLUNTARI INTERNAȚIONALI;

# PRIMA ȘCOALĂ DIN JUDEȚ DOTATĂ CU PANOURI  FOTOVOLTAICE- proiect de finanțare național, câștigat prin concurs;

# ALIMENTAREA ȘCOLII CU APĂ DIN SURSĂ PROPRIE

 

https://www.facebook.com/Scoala-Grigore-Moisil-Navodari-286200281429203/?__xts__[0]=68.ARBOFz6EJJxUpmSQmn3Bn4pQUbbHwpTahQL_xWFiUPEHmGKHH6uryRRw0T5Rg6ctnNTWAVtjFKqU3h35PD1MI3xjnzZy3fqEbJxd1dda77rg78Nh6V5dNVb6Z8GOhw4Kr4eoaqjNTG36DMKruwZBbz35oFc0tTCVVRTn_3QX_mUqNOlLxGcAXC-U8XDJ27P86hG2Ul2dVIffdYqL6VBIH-Rw1kFon2xJlpLGgWjYCHU_LmQRPnOah9VJNkBCOtr6nE0KHyCHrAMe0m8kdYETVDZMwBzCuybK_wZS_5f6Z23lI-yLRoT5y1Bf56ToTEFZHJEbElElkKJ-IlbOtxkT3YHpZX5hG7wMzS2bOp_pQ9zTHCfM


Cabinete şi laboratoare:

Laborator de informatică

Laborator de chimie

Laborator de biologie

Laborator de fizică

Laborator de lb. română

Laborator de lb. engleză

Laborator de lb. franceză

Laborator de matematică

Laborator de istorie

Laborator de geografie

Cabinet de logopedie

Cabinet medicină generală

Cabinet de psihologie

Bază sportivă

Stație de radioficare -”Radioul lui Moisil”

Alte dotări:

Amfiteatru

Sală sport cu vestiare

Bibliotecă

Mijloace media: calculatoare, videoproiectoare, tv.,casetofoane.

Activităţi extracurriculare

activităţi artistice

activităţi sportive

activităţi cu caracter umanitar

activităţi de combatere a violenţei şi a consumului de droguri şi alcoolului

Leave a Comment