“IniȚiere În e-Twinning”

Atelierul  nostru “Inițiere in e-Twinning” se adresează personalului didactic și nedidactic, elevilor, comunității locale care au experiență redusă in utilizarea portalului . Cursul urmărește să-i familiarizeze cu utilizarea instrumentelor oferite de acest program European.

Cursul cuprinde trei module care îmbină elementele teoretice cu cele practice.

M1. Ce este eTwinning

M2. Platforma eTwinning

M3.Crearea contului

Obiectivele

  • crearea unui cont pe platforma europeană European School Education Platform;
  • utilizarea instrumentelor eTwinning pentru activități didactice;
  • identificarea unor parteneri pentru proiecte;
  • iniţierea unui proiect eTwinning în parteneriat cu alte cadre didactice din țările participante la program;
  • identificarea modalităților de utilizare a spațiului virtual European eTwinning ca prim pas pentru un proiect cu finanțare europeană.