ISTORICUL ŞCOLII                 

     Din anul 1978, o dată cu deschiderea Combinatului Petrochimic Midia, dezvoltarea demografică a oraşului Năvodari s-a schimbat. Creşterea numărului copiilor de vârstă şcolară a impus construirea unei noi şcoli în Năvodari. Această şcoală este Şcoala Generală Nr. 2 Năvodari, de pe strada Plopilor, nr. 14. Piatra de temelie a fost pusă în primăvara anului 1981.Construcţia s-a înălţat repede şi în octombrie 1982 şcoala cu clasele I-VIII a fost dată în folosinţă.

     Clădirea este impunătoare cuprizând trei etaje cu 23 săli de clasă, 3 laboratoare, o sală de sport, cancelarie, bibliotecă, cabinete şi alte dependinţe.

     Primul director al şcoli a fost Cernat Nicolae. Acestuia i-au urmat: Doxan Adrian, Togan Anica, Terzi Nicolae, Stan Ecaterina, Predoiu Milena, Dumitrescu Despina, Ciubotaru Alexandru, Bileca Alina și Mangri Elena Ligia.

     De-a lungul timpului în această şcoală şi-au desfăşurat activitatea cadre didactice calificate astfel că munca dascălilor a fost încununată de succes în diferite concursuri şi competiţii. Ne fac cinste profesori ca Avachi Marius, Dănila Mirela, Ene Viviana, Florin Pintilie.

     Au făcut cinste şcolii următori absolvenţi: Gălenaşu Dănuţ, absolvent al Academiei Militare, Panait Cristina – absolvantă a Politehnicii Bucureşti, Sânpetru Iuliana, absolventă a Academiei de Ştiinţe Economice. Toţi aceştia îşi desfăşoară o bogată şi bine apreciată activitate în diverse domenii de activitate.

În anul 2002, la propunerea doamnei profesoare Bileca Alina s-au făcut demersurile necesare pentru identificarea şcolii cu numele ,, Grigore Moisil” iar pe 1 februarie 2003 şcoala şi-a sărbătorit botezul.

Un loc important în educarea tinerilor îl are colaborarea cu alte unităţi similare din ţară şi din afară, participarea la proiecte educaţionale la nivel naţional şi internaţional

Pe plan local şcoala se doreşte a deveni liantul care uneşte în mijlocul ei, prin manifestările culturale, sportive, invitaţi din toate domeniile, prilejuind apropierea şi cunoaşterea reciprocă.

Se vizează creearea întregului cadru necesar pentru obţinerea certificatului de Şcoală Europeană, facilitând astfel egalitatea şanselor tinerilor năvodăreni cu alţi tineri din întreaga lume.

Planul de dezvoltare pe termen mediu a unității școlare trebuie să reflecte strategia educațională pe termen mediu (4-5 ani), ținând cont de strategia educațională la nivel național și  local, de evoluția economică a zonei în care se afla situată școala, de mobilitatea și cerințele profesionale ale pieței muncii.

Scoala functioneaza si se dezvolta prin efortul combinat al structurii de conducere a școlii, al personalului școlii, elevilor și părinților, acestia alcatuind comunitatea educationala.