CONCURSUL JUDEȚEANRECICLĂM CREATIV!

cuprins în  Calendarul Județean al Activităților Educative, An școlar 2023-2024
(domeniul Ecologie și protecția mediului, poziția 34, Nr. înregistrare ISJ 7255A/12/25.10.2023)
– ediţia a VIII-a-

PAGINA CONCURSULUI AICI:  https://sites.google.com/gmoisilnavodari.ro/reciclam-creativ/2023-2024?authuser=0

Organizator:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” NĂVODARI
Coordonatori de proiect:
Prof. Mangri Ligia Elena – director
Prof. înv. primar Muscoi Georgeta
Prof. înv. primar Mitu Vasilica
Parteneri:
 Casa de Cultură „Pontus Euxinus” – Năvodari
 Asociaţia de părinţi a Şcolii Gimnaziale „Grigore Moisil” – Năvodari
 Primăria oraşului Năvodari
 Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie România (CCDG)
 C.J.R.A.E. Constanța
 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul”
 Unități școlare din județul Constanța/din alte județe
Categoria în care se încadrează proiectul: Domeniul ecologie şi protecţia mediului
Descrierea proiectului prin obiective:
Prezentul proiect vine în întâmpinarea noilor obiective propuse de Uniunea Europeană prin „Rezoluția Consiliului European privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării în perspectiva realizării și dezvoltării în continuare a spațiului european al educației (2021-2030)” și anume că educația și formarea au de jucat un rol vital în modelarea viitorului Europei, într-un moment în care este imperativ ca societatea și economia acesteia să manifeste o mai mare coeziune, să fie mai incluzive, digitale, durabile, verzi și reziliente, iar cetățenii să se bucure de împlinire personală și de bunăstare, să fie pregătiți să se adapteze și să funcționeze pe o piață a muncii în schimbare și să se implice într-o cetățenie activă și responsabilă.
Scopul proiectului este stimularea interesului elevilor pentru participarea la activități de conștientizare a importanței celor Trei R (Reducerea, Refolosirea și Reciclarea deșeurilor), contribuind astfel la formarea unei conduite eco-civice.
Implementarea celei de-a VIII-a ediții a Proiectului Educațional Județean „Reciclăm creativ!” va constitui încă un pas pe drumul salvării planetei. Pe termen lung, întreaga comunitate va beneficia de un mediu înconjurător mai curat și mai prietenos, condiții de viață la standarde ridicate, însușirea unor deprinderi de colectare și valorificare a deșeurilor.

Anexa 1_Protocol școli -Reciclam creativ_2024

Fisa de prezentare_Reciclăm creativ 2023-2024

https://sites.google.com/gmoisilnavodari.ro/reciclam-creativ/pagina-de-pornire

 

CONCURSUL JUDEȚEAN „RECICLĂM CREATIV!”

cuprins în

OFERTA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE LA NIVELUL JUDEȚULUI CONSTANȚA, Nr. 7285A/8.12.2021, (domeniul Ecologie și protecția mediului, poziția 51, Nr. înregistrare ISJ 6229A/07/21.10.2021)

– ediţia a VI-a-

Organizator:

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” NĂVODARI

Coordonatori de proiect:

Prof. Mangri Ligia Elena – director

Prof. înv. primar Muscoi Georgeta

Prof. înv. primar Mitu Vasilica

Parteneri:

 • Casa de CulturăPontus Euxinus” – Năvodari
 • Asociaţia de părinţi a Şcolii Gimnaziale „Grigore Moisil” – Năvodari
 • Primăria oraşului Năvodari
 • Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie România (CCDG)
 • Postul de televiziune local – Litoral TV
 • J.R.A.E. Constanța
 • Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul”

Categoria în care se încadrează proiectul: Domeniul ecologie şi protecţia mediului

Descrierea proiectului prin obiective:

Scopul proiectului este stimularea interesului elevilor pentru participarea la activități de conștientizare a importanței celor Trei R (Reducerea, Refolosirea și Reciclarea deșeurilor), contribuind astfel la formarea unei conduite eco-civice.

Implementarea celei de-a cincea ediții a proiectului „Reciclăm creativ!” va constitui încă un pas pe drumul salvării planetei. Pe termen lung, întreaga comunitate va beneficia de un mediu înconjurător mai curat și mai prietenos, condiții de viață la standarde ridicate, însușirea unor deprinderi de colectare și valorificare a deșeurilor.

Durata proiectului: noiembrie 2021 – iunie 2022

Grupul țintă: elevii claselor P-IV din şcolile participante la proiect, cu vârsta cuprinsă între 6 şi 11 ani, inclusiv elevii cu CES integrați în învățământul de masă și cei din învățământul special, primar; cadrele didactice care organizează activitățile din cadrul proiectului.

Regulamentul de participare:

 1. Calendarul activităţilor
 • Încheierea unui acord de parteneriat între organizator (Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Năvodari) și instituțiile partenere: ianuarie-aprilie 2022
 • Acordul de parteneriat se va putea descărca de pe site-ul concursului: https://sites.google.com/gmoisilnavodari.ro/reciclam-creativ/pagina-de-pornire/acord-de-parteneriat-cu-%C8%99coli
 • După completarea acestuia cu datele școlii se va trimite, scanat, pe adresa de e-mail: georgeta_muscoi@yahoo.com
 • Înscrierea la secțiunile concursului și încărcarea lucrărilor (on-line) pe site-ul concursului:

https://sites.google.com/gmoisilnavodari.ro/reciclam-creativ/sec%C8%9Biuni-concurs-2021-2022

în perioada 1 martie – 14 aprilie 2022 (Fiecare cadru didactic poate înscrie maximum 3 elevi la fiecare secțiune.)

 • Concursul on-line – secțiunea III: 20 mai 2022
 • Jurizarea lucrărilor (secțiunile I, II și III): 23 mai – 27 mai 2022
 • Trimiterea on-line a diplomelor/adeverințelor: iunie 2022
 1. Probele concursului
 2. Secţiunea I: ECO-ARTĂ – Concurs de lucrări realizate din materiale reciclate (tablouri/colaje/felicitări/jucării/mascote) – adresat elevilor din clasele P-IV (participare indirectă)
 3. Secţiunea II: ECOVESTIMENTAȚIE – Concurs de costume ecologice fotografiate – adresat elevilor din clasele P-IV (participare indirectă)
 4. Secțiunea III: „ȘI EU POT SĂ FIU ECO!” – Concurs de desene pe teme ecologice, adresat copiilor cu CES din învățământul special sau integrați în învățământul de masă, clasele P-IV (participare indirectă)
 5. Secţiunea IV: ECO – ŞTIINŢĂ ȘI CULTURĂ – Concurs pe teme ecologice – adresat elevilor din clasele P-IV (participare on-line)
 6. Descrierea secțiunilor
 7. Secţiunea I: ECO-ARTĂ – Concurs de lucrări realizate din materiale reciclate (tablouri/colaje/felicitări/jucării/mascote) – adresat elevilor din clasele P-IV (participare indirectă)
 • Pe parcursul lunii februarie 2022, se va organiza în fiecare școală înscrisă în proiect o activitate de selecție a lucrărilor elevilor (etapa locală).
 • Lucrările realizate de copii pot fi tablouri/colaje/felicitări/jucării/mascote și vor ilustra refolosirea creativă a unor materiale reciclabile.
 • Criterii de jurizare: utilizarea unor materiale reciclabile, originalitatea, aspectul estetic.
 • Înscrierea în concurs se va face în perioada 1 martie – 14 aprilie 2022 pe baza Formularului de înscriere (on-line), accesând link-ul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPp6CLXJ4YMSmZzlwyMCCGQp5IbpyNAvMVHwreuPBBAxwQ1w/viewform

 • Se va completa formularul cu datele cerute. Tot aici vor fi încărcate fotografii ale lucrărilor copiilor, care vor fi denumite cu numele copilului înscris în concurs și al cadrului didactic îndrumător. Numărul maxim de elevi înscriși – 3/fiecare cadru didactic.
 • Pe fiecare lucrare se va atașa o etichetă care va respecta următoarea structură:
Numele şi prenumele elevului: ……………………………………..

Clasa ………………

Şcoala …………………………………………………………………

Cadrul didactic îndrumător: ……………………………………….

 

 1. Secţiunea II: ECOVESTIMENTAȚIE – Concurs de costume ecologice fotografiate – adresat elevilor din clasele P-IV
 • Pe parcursul lunii februarie 2022, se va organiza în fiecare școală înscrisă în proiect o activitate de selecție a costumelor ecologice și fotografierea acestora (etapa locală).
 • Costumele vor fi confecționate din materiale reciclabile, refolosibile.
 • Fotografia trebuie să fie color, să reprezinte un singur copil costumat, nu un grup de copii.
 • Cadrele didactice se vor asigura că au acordul părinților pentru ca elevii să fie fotografiați.
 • Criterii de jurizare: utilizarea unor materiale reciclabile, originalitatea, aspectul estetic.
 • Înscrierea în concurs se va face în perioada 1 martie – 14 aprilie 2022 pe baza Formularului de înscriere (on-line), accesând link-ul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPp6CLXJ4YMSmZzlwyMCCGQp5IbpyNAvMVHwreuPBBAxwQ1w/viewform

 • Se va completa formularul cu datele cerute. Tot aici vor fi încărcate fotografii ale elevilor costumați, care vor fi denumite cu numele copilului înscris în concurs și al cadrului didactic îndrumător. Numărul maxim de elevi înscriși – 3/fiecare cadru didactic.
 • Pe fiecare fotografie se va atașa o etichetă care va respecta următoarea structură:
Numele şi prenumele elevului: ……………………………………..

Clasa ………………

Şcoala …………………………………………………………………

Cadrul didactic îndrumător: ……………………………………….

 

 1. Secțiunea III: „ȘI EU POT SĂ FIU ECO!” – Concurs de desene pe teme ecologice, adresat copiilor cu CES din învățământul special sau integrați în învățământul de masă, clasele P-IV (participare indirectă)
 • Pe parcursul lunii februarie 2022, se va organiza în fiecare școală înscrisă în proiect o activitate de selecție a lucrărilor elevilor (etapa locală).
 • Desenul va respecta tema: „Micul ecologist”. Se acceptă orice tehnică de realizare.
 • Criterii de jurizare: respectarea temei, originalitatea, aspectul estetic.
 • Înscrierea în concurs se va face în perioada 1 martie – 14 aprilie 2022 pe baza Formularului de înscriere (on-line), accesând link-ul:

https://docs.google.com/forms/d/1ljA50ilkHfhidqwBZKCBrH_-SHDHRSoMNiKq1KFiF_A/edit

 • Se va completa formularul cu datele cerute. Tot aici vor fi încărcate fotografii ale lucrărilor copiilor, care vor fi denumite cu numele copilului înscris în concurs și al cadrului didactic îndrumător. Numărul maxim de elevi înscriși – 3/fiecare cadru didactic.
 • Pe fiecare lucrare se va atașa o etichetă care va respecta următoarea structură:

 

Numele şi prenumele elevului: ……………………………………..

Clasa ………………

Şcoala …………………………………………………………………

Cadrul didactic îndrumător: ……………………………………….

 

 1. Secţiunea IV: ECO – ŞTIINŢĂ ȘI CULTURĂ – Concurs pe teme ecologice – adresat elevilor din clasele P-IV (participare on-line)
 • Fiecare şcoală va organiza şi desfăşura, în luna februarie, un concurs în vederea selectării elevilor ce vor participa la faza finală. Școala inițiatoare va elabora subiectele de concurs, ținând cont de conţinuturile din programele şcolare în vigoare (Explorarea mediului/Științe ale naturii), dar vor fi abordate și cunoștințe de cultură generală/ecologică, specifice vârstei. În dimineaţa concursului se va extrage o variantă cu subiecte şi se va trimite responsabilului de proiect pe şcoală.
 • Data concursului final: 20 mai 2022
 • Testul pe teme ecologice, elaborat pe baza formularelor Google, va avea o durată determinată și se va putea susține o singură dată, în intervalul stabilit. Punctajul obținut se va afișa automat după terminarea testului.
 • Cadrele didactice îndrumătoare vor primi link-ul testului în dimineața susținerii concursului.
 • Înscrierea în concurs se va face în perioada 1 martie – 14 aprilie 2022 pe baza Formularului de înscriere (on-line), accesând link-ul:

https://docs.google.com/forms/d/1bAcxCkB_AZhRl8O03aI-Bl5NmXcudpNfYWO-M2KchxU/edit

 • Se va  completa formularul cu datele cerute. Numărul maxim de elevi înscriși –  3/fiecare cadru didactic.
 • Programa de concurs poate fi accesată pe site-ul concursului sau la următorul link:

https://sites.google.com/gmoisilnavodari.ro/reciclam-creativ/pagina-de-pornire/programa-de-concurs

 • Materiale ajutătoare pentru învățare puteți viziona pe site-ul concursului sau la următorul link:

https://sites.google.com/gmoisilnavodari.ro/reciclam-creativ/bibliotec%C4%83-materiale

 

Premierea concursurilor (pe secţiuni):

 • Secțiunile I, II și III – diplome (premii/mențiuni/participare) pe secţiuni şi categorii de vârstă
 • Secțiunea IV – Premiul I: 95 – 100 puncte

– Premiul al II-lea:  85 – 90 puncte

– Premiul al III-lea:  75 – 80 puncte

– Menţiune: 65 – 70 puncte

 

 • Se acordă cadrelor didactice:
  • diplomă de participare la activitățile din proiect
  • diplomă coordonator/îndrumător elevi
  • adeverință de voluntariat în cadrul proiectelor din domeniul educației ecologice
  • adeverință de utilizare a platformelor digitale
  • contract de parteneriat

 

 

Instituţia iniţiatoare,

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

„GRIGORE MOISIL” NĂVODARI

Director,

Prof. Mangri Elena Ligia

 

Nr. 74 / 18.01.2022

 

Instituţia parteneră,

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Director,

Prof. ………………………………………….

 

Nr. ……….. / ……………………….

 

ACORD DE PARTENERIAT

 

 1. Părţile contractante:
 2. a) Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” Năvodari, județul Constanța, reprezentată prin Mangri Ligia Elena, în calitate de director și coordonator, și prof. înv. primar Muscoi Georgeta, prof. înv. primar Mitu Vasilica, în calitate de coordonatori, în cadrul Concursului Județean „Reciclăm creativ!”, ediția a VI-a, 2021-2022

și

 1. b) Școala ………………………………………………………………………………………………………., reprezentată prin …………………………………………………………, în calitate de director, și prof. …………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………., în calitate de colaboratori.

 

 1. Obiectul contractului

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării și desfășurării activităților din cadrul Concursului Județean „Reciclăm creativ!”, ediția a VI-a, 2021-2022.

 

 1. Obligațiile părților

 

Școala coordonatoare se obligă:

 • să informeze unitățile școlare despre activitățile proiectului prin anunţuri pe site-ul şcolii, pe forumul ISJ C-ţa și pe alte rețele de socializare destinate profesorilor;
 • să transmită profesorilor colaboratori regulamentul de participare la activități;
 • să colecteze lucrările participante la concurs;
 • să organizeze concursul on-line;
 • să realizeze jurizarea lucrărilor înscrise la concurs;
 • să acorde diplome/adeverințe tuturor participanţilor la proiect;
 • să asigure diseminarea rezultatelor proiectului în școlile partenere.

 

Școala parteneră se obligă:

 • să mediatizeze activitățile din cadrul proiectului în unitatea școlară;
 • să selecteze/înscrie elevii pentru participarea la secțiunile concursului;
 • să disemineze rezultatele proiectului în unitatea școlară.

 

 1. Durata contractului

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia de ambele părţi şi este valabil pe perioada anului şcolar 2021-2022.

 

 

 

 1. Clauze finale ale acordului

Concursul Județean „Reciclăm creativ!”, ediția a VI-a, 2021-2022, cuprins în oferta activităților educative la nivelul județului Constanța – Nr. 7285A/8.12.2021, domeniul Ecologie și protecția mediului, poziția 51 (Nr. înregistrare ISJ 6229A/07/21.10.2021), face parte din categoria activităților extrașcolare și urmărește stabilirea de relații de colaborare între instituțiile de învățământ partenere.

Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

                           Aplicant,                                                                         Instituția parteneră,

Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” Năvodari                                                           _________________________________

                           Director,                                                                               Director,

            Prof. Mangri Elena Ligia                                           _______________________________

 

 

Prezentare_Reciclăm creativ 2021-2022

_______________________________________________

PROIECTUL EDUCAȚIONAL ,,RECICLĂM CREATIV!”

EDIŢIA a V-a, 2020-2021

CONCURS JUDEȚEAN

CONCURSUL JUDEȚEAN „RECICLĂM CREATIV!,
cuprins în
OFERTA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE LA NIVELUL JUDEȚULUI CONSTANȚA, nr. 6497A/21.11.2020, domeniul Ecologie și protecția mediului, poziția 39, Nr. 4763A/60/12.10.2020
– ediţia a V-a-
Organizator:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” NĂVODARI
Coordonatori de proiect:
Prof. Mangri Ligia Elena – director
Prof. înv. primar Muscoi Georgeta
Prof. înv. primar Mitu Vasilica
Persoane de contact:
 Prof. înv. primar Muscoi Georgeta
Tel. 0724 580 462
E-mail: georgeta_muscoi@yahoo.com
 Prof. înv. primar Mitu Vasilica
Tel. 0724 202 995
E-mail: vasilicamitu@ymail.com
Parteneri:
 Casa de Cultură „Pontus Euxinus” – Năvodari
 Asociaţia de părinţi a Şcolii Gimnaziale „Grigore Moisil” – Năvodari
 Primăria oraşului Năvodari
 Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie România (CCDG)
 Postul de televiziune local – Litoral TV
 C.J.R.A.E. Constanța
 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul”
Categoria în care se încadrează proiectul: Domeniul ecologie şi protecţia mediului

https://sites.google.com/gmoisilnavodari.ro/reciclam-creativ/pagina-de-pornire
Descrierea proiectului prin obiective:
Scopul proiectului este stimularea interesului elevilor pentru participarea la activități de conștientizare a importanței celor Trei R (Reducerea, Refolosirea și Reciclarea deșeurilor), contribuind astfel la formarea unei conduite eco-civice.
Implementarea celei de-a cincea ediții a proiectului „Reciclăm creativ!” va constitui încă un pas pe drumul salvării planetei. Pe termen lung, întreaga comunitate va beneficia de un mediu înconjurător mai curat și mai prietenos, condiții de viață la standarde ridicate, însușirea unor deprinderi de colectare și valorificare a deșeurilor.
Durata proiectului: noiembrie 2020 – iunie 2021
Grupul țintă: elevii claselor P-IV din şcolile participante la proiect, cu vârsta cuprinsă între 6 şi 11 ani, inclusiv elevii cu CES integrați în învățământul de masă și cei din învățământul special, primar; cadrele didactice care organizează activitățile din cadrul proiectului
Regulamentul de participare:
1. Calendarul activităţilor
 Încheierea unui acord de parteneriat între organizator (Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Năvodari) și instituțiile partenere: 11 ianuarie – 28 februarie 2021 (Acordul de parteneriat se va trimite pe adresa de e-mail: georgeta_muscoi@yahoo.com)
 Înscrierea la secțiunile concursului și încărcarea lucrărilor – on-line – pe Platforma Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” Năvodari (Web adress: www.gmoisilnavodari.ro), în perioada 1 martie – 21 aprilie 2021 (Fiecare cadru didactic poate înscrie maximum 3 elevi la fiecare secțiune.)
 Concursul on-line – secțiunea III: 22 aprilie 2021
 Jurizarea lucrărilor (secțiunile I și II): 10 mai – 21 mai 2021
 Trimiterea diplomelor/adeverințelor: 24 mai – 6 iunie 2021
2. Probele concursului
A. Secţiunea I: ECO-ARTĂ – Concurs de colaje realizate din materiale reciclate – adresat elevilor din clasele P-IV (participare indirectă)
B. Secțiunea II: „ȘI EU POT SĂ FIU ECO!” – Concurs de desene pe teme ecologice, adresat copiilor cu CES din învățământul special sau integrați în învățământul de masă, clasele P-IV (participare indirectă)
C. Secţiunea III: ECO – ŞTIINŢĂ ȘI CULTURĂ – Concurs pe teme ecologice – adresat elevilor din clasele II-IV (participare on-line)
3. Descrierea secțiunilor
A. Secţiunea I: ECO-ARTĂ – Concurs de colaje realizate din materiale reciclate – adresat elevilor din clasele P-IV (participare indirectă)
 Colaj cu tema „Copiii salvează planeta” care să ilustreze refolosirea creativă a hârtiei și cartonului
 Criterii de jurizare: utilizarea materialelor reciclabile indicate, originalitatea, aspectul estetic
 Încărcarea lucrărilor scanate/fotografiate pe site-ul concursului
B. Secțiunea II: „ȘI EU POT SĂ FIU ECO!” – Concurs de desene pe teme ecologice, adresat copiilor cu CES din învățământul special sau integrați în învățământul de masă, clasele P-IV (participare indirectă)
 Desen cu tema „Copiii salvează planeta” (se acceptă orice tehnică de realizare)
 Criterii de jurizare: respectarea temei, originalitatea, aspectul estetic
 Încărcarea lucrărilor scanate/fotografiate pe site-ul concursului
C. Secţiunea III: ECO – ŞTIINŢĂ ȘI CULTURĂ – Concurs pe teme ecologice – adresat elevilor din clasele II-IV (participare on-line)
 Data concursului: 22 aprilie 2021
 Programa de concurs (va fi postată pe platforma concursului)
 Testul pe teme ecologice, elaborat pe baza formularelor Google, va avea o durată determinată și se va putea susține o singură dată, în intervalul stabilit. Punctajul obținut se va afișa automat după terminarea testului.
 Cadrele didactice îndrumătoare vor primi link-ul testului în dimineața susținerii concursului.
Premierea concursurilor (pe secţiuni):
 Secțiunile I și II – diplome (premii/mențiuni/participare) pe secţiuni şi categorii de vârstă
 Secțiunea III – Premiul I: 95 – 100 puncte
– Premiul al II-lea: 90 – 94 puncte
– Premiul al III-lea: 85 – 89 puncte
– Menţiune: 80 – 84 puncte
 Se acordă cadrelor didactice:
o diplomă de participare la activitățile din proiect
o diplomă coordonator/îndrumător elevi
o adeverință de voluntariat în cadrul proiectelor din domeniul educației ecologice
o adeverință de utilizare a platformelor digitale

Fisa de prezentare – Reciclăm creativ 2020-2021

Fișe de înscriere Reciclăm creativ 2021

Parteneriat Reciclăm 2021

Precizări Reciclăm creativ 2021

protocol scoli -Reciclam creativ!

Precizări concursul Reciclăm creativ

Precizări legate de desfășurarea
Concursului Județean
„Reciclăm creativ!”,
Ediția a V-a, 2020-2021

Vă invităm să participați la derularea Concursului Județean „Reciclăm
creativ!”, Ediția a V-a, 2020-2021, organizat de Școala Gimnazială „Grigore
Moisil” Năvodari. Puteți vizita site-ul concursului accesând următorul link:
https://sites.google.com/gmoisilnavodari.ro/reciclam-creativ/pagina-de-pornire,măcar și numai din curiozitate. Pentru accesul la site vă rugăm să vă asigurați că folosiți un cont Google și o adresă de gmail.
Veți găsi aici toate informațiile pentru participarea la cele trei secțiuni ale
concursului:
1. Secţiunea I: ECO-ARTĂ – Concurs de colaje realizate din materiale
reciclate – adresat elevilor din clasele P-IV (participare indirectă)
2. Secțiunea II: „ȘI EU POT SĂ FIU ECO!” – Concurs de desene pe teme
ecologice, adresat copiilor cu CES din învățământul special sau integrați în
învățământul de masă, clasele P-IV (participare indirectă)
3. Secţiunea III: ECO – ŞTIINŢĂ ȘI CULTURĂ – Concurs pe teme
ecologice – adresat elevilor din clasele II-IV (participare on-line)
Precizări legate de derularea proiectului:
● Acordul de parteneriat se va putea descărca de pe site-ul concursului sau
accesând următorul link:
https://drive.google.com/file/d/1MXz7vT6UlMgtASxjBbWTLrFNPaIZ8TYd/view
● După completarea acestuia cu datele școlii se va trimite, scanat, pe adresa de
e-mail: georgeta_muscoi@yahoo.com
● pentru secțiunea I „ECO-ARTĂ” – înscrierea în concurs se vaface în perioada
1 martie – 21 aprilie 2021 pe baza Formularului de înscriere roz (on-line),
accesând următorul link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxxU_G02-
Evy9jiu7STPO5hCQvDdKY_w5H2mwj5otxwfEgzA/viewform?resourcekey?
%3D%7B%7Bresourcekey%7D%7D
Se va completa formularul cu datele cerute. Tot aici vor fi încărcate fotografii
ale lucrărilor copiilor, care vor fi denumite cu numele copilului înscris în
concurs. Numărul maxim de elevi înscriși – 3/fiecare cadru didactic.
● pe fiecare lucrare se va atașa o etichetă care va respecta următoarea structură:
Numele şi prenumele elevului: ……………………………………..
Clasa ………………
Şcoala …………………………………………………………………
Cadrul didactic îndrumător: ……………………………………….
● pentru secțiunea II „ȘI EU POT SĂ FIU ECO!” – înscrierea în concurs se va
face în perioada 1 martie – 21 aprilie 2021 pe baza Formularului de înscriere
albastru (on-line), accesând următorul link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzm7SM4LoYsslnlc8PR0S5K63
kXr8F301c53R54Vvfvnq_cg/viewform
Se va completa formularul cu datele cerute. Tot aici vor fi încărcate fotografii
ale lucrărilor copiilor, care vor fi denumite cu numele copilului înscris în concurs.
Numărul maxim de elevi înscriși – 3/fiecare cadru didactic.
● pe fiecare lucrare se va atașa o etichetă care va respecta următoarea structură:
Numele şi prenumele elevului: ……………………………………..
Clasa ………………
Şcoala …………………………………………………………………
Cadrul didactic îndrumător: ……………………………………….
● pentru secțiunea III: ECO – ŞTIINŢĂ ȘI CULTURĂ – înscrierea în concurs
se va face în perioada 1 martie – 21 aprilie 2021 pe baza Formularului de
înscriere mov (on-line), accesând următorul link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCu2yqei8roTuH2IXFiHHP73df
BPjdY9ZUCriNIfyqZriGtQ/viewform
Se va completa formularul cu datele cerute. Numărul maxim de elevi înscriși
– 3/fiecare cadru didactic.
● Programa de concurs poate fi accesată pe site-ul concursului sau la următorul
link:
https://sites.google.com/gmoisilnavodari.ro/reciclam-creativ/pagina-depornire/programa-de-concurs
Tot aici puteți viziona materiale ajutătoare pentru învățare:
https://sites.google.com/gmoisilnavodari.ro/reciclam-creativ/bibliotec%C4%83-materiale
Vă mulțumim pentru interesul acordat proiectului de
suflet al școlii noastre și așteptăm cu interes colaborarea
cu dumneavoastră!
Educația ecologică este, cu
adevărat, provocarea zilelor
noastre!
„Hai mai verde să trăim și mai
sănătoși să fim!”
Echipa de proiect

REGULAMENT DE ORGANIZARE

ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR

DIN CADRUL PROIECTULUI JUDEȚEAN

„RECICLĂM CREATIV”

 

MOTTO:

,,Din bube, mucegaiuri și noroi

Iscat-am frumuseți și prețuri noi…”

      (Tudor Arghezi – ,,Testament”)

                     Ediţia a III-a, 2017-2018

DOMENIUL ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

ORGANIZATOR:

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” NĂVODARI

Coordonatori de proiect:

Prof. MANGRI LIGIA ELENA

Prof. înv. primar MUSCOI GEORGETA

 1. DATE GENERALE DESPRE PROIECT
 2. Organizator: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GRIGORE MOISIL” – NĂVODARI
 3. Coordonatori proiect: MANGRI ELENA LIGIA

                                      prof. înv. primar MUSCOI GEORGETA

 1. Echipa de proiect:

prof. înv. primar MITU VASILICA

prof. înv. primar MOCANU VIORICA

prof. înv. primar HEROIU IULIA

prof. înv. primar POPA TUDORIȚA

prof. înv. primar ŞANDRU ELENA

prof. înv. primar POPESCU LUIZA

prof. înv. primar CALCAN ELENA

prof. înv. primar PREȘA GEORGIANA

prof. înv. primar PĂTRĂNOIU XENIEA GABRIELA

prof. înv. primar BRÎNDUȘ MARGARETA

prof. înv. primar TĂNASE ELENA

prof. înv. primar BUTE VASILICA

prof. înv. primar MITA MARIANA

prof. înv. primar RISTACHE ANTONELA

prof. BRETEA MIHAELA

prof. PĂTRAȘCU ADRIANA

prof. BÂRNAT LAVINIA

prof. STOIAN CATI

prof. ICHIM MĂDĂLINA

prof. IVĂNESCU SIMONA

prof. LEFTER VIOLETA

 1. Domeniul în care se încadrează proiectul: ecologie și protecția mediului
 2. Parteneri:
 • Casa de CulturăPontus Euxinus” – Năvodari
 • Asociaţia de părinţi a Şcolii Gimnaziale „Grigore Moisil” – Năvodari
 • Primăria oraşului Năvodari
 • Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie România (CCDG)
 • Şcoala Nikola Karev – Kruşevo Macedonia
 • Postul de televiziune local – Litoral TV
 • Liceul Tehnologic „Costache Conachi”, Pechea, jud. Galați
 • Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu, jud. Galați
 • Școala Gimnazială Nr. 1, com. Suhurlui, jud. Galați
 • Școala Gimnazială „Matei  Basarab” Pitești, jud. Argeș
 • Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Slatina, județul Olt      
 1. Persoane de contact:
 • Prof. înv. primar Muscoi Georgeta

Tel. 0724 580 462

E-mail: georgeta_muscoi@yahoo.com

 • Prof. înv. primar Șandru Elena

Tel. 0731 661 116

E-mail: sandruelena@yahoo.com

 • Prof. înv. primar Heroiu Iulia

Tel.0751 089 019

E-mail: iuliaheroiu@gmail.com

 • Prof. înv. primar Preșa Georgiana

Tel. 0726 777 132

E-mail: georgi.preșa@yahoo.ro

 • Prof. înv. primar Brînduș Mirela Margareta

Tel. 0763 643 831

E-mail: margareta_brindus@yahoo.com

 1. Scopul proiectului:
 • Stimularea interesului elevilor pentru participarea la activități de conștientizare a importanței celor Trei R (Reducerea, Refolosirea și Reciclarea deșeurilor), contribuind astfel la formarea unei conduite eco-civice.
 1. Descrierea proiectului prin obiective:

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1 Realizarea proiectului de către membrii echipei, în primele două luni ale anului școlar 2017-2018;

OS2 Popularizarea/mediatizarea activităților din cadrul proiectului și înscrierea școlilor interesate, în termen de 10 zile de la trimiterea formularului de înscriere;

OS3 Dezvoltarea și consolidarea spiritului eco-civic prin realizarea unor creații, la un număr de 500 de elevi, într-o perioadă de 8 luni;

OS4 Evaluarea și diseminarea proiectului în școlile participante, într-un interval de 2 luni de la premierea rezultatelor.

 1. Perioada de desfăşurare: noiembrie 2017 – iunie 2018
 2. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul:
 • elevii claselor P-IV din şcolile participante la proiect, cu vârsta cuprinsă între 6 şi 11 ani; cadrele didactice care organizează activitățile din cadrul proiectului.
 1. ASPECTE ORGANIZATORICE
 • Prezentul regulament descrie programul şi modul de desfăşurare a activităţilor cuprinse în calendarul Proiectului Județean ,,Reciclăm creativ!”, Ediţia a III-a, 2017-2018,  şi va fi distribuit în timp util tuturor participanţilor.
 • Concursul se adresează tuturor elevilor din clasele P-IV din Şcoala Gimnazială ,,Grigore Moisil” – Năvodari şi din şcolile interesate din judeţul Constanţa.
 • Cadrele didactice implicate în organizare şi evaluare vor primi adeverinţe/diplome de participare eliberate de şcoala inițiatoare, în concordanță cu activitatea desfăşurată (coordonator, îndrumător, supraveghetor, evaluator).
 • Regulamentul elaborat precizează condiţiile de organizare şi desfăşurare a activităţilor din cadrul proiectului.
 • Nu este obligatorie participarea la toate secțiunile.
 1. ÎNSCRIEREA ŞCOLILOR INTERESATE: 12 februarie 2018 – 9 martie 2018
 2. PROBELE CONCURSULUI:
 • ETAPA PE ŞCOALĂ: 12-16 martie 2018
 1. a) Secţiunea I: ECO-TABLOU – Concurs de tablouri din materiale reciclate – adresat elevilor din clasele P-IV
 2. b) Secţiunea II: ECOVESTIMENTAȚIE – Concurs de costume ecologice fotografiate – adresat elevilor din clasele P-IV
 3. c) Secțiunea III: ECO-TABLOU – Concurs de tablouri din materiale reciclate adresat cadrelor didactice (lucrări personale)
 4. d) Secţiunea IV: ECO – ŞTIINŢĂ, CULTURĂ ȘI ARTĂ – Concurs pe teme ecologice – adresat elevilor din clasele II-IV
 • ETAPA JUDEȚEANĂ – 21 aprilie 2018
 1. a) Secţiunea I: ECO-TABLOU – Concurs de tablouri din materiale reciclate – adresat elevilor din clasele P-IV (participare indirectă)
 2. b) Secţiunea II: ECOVESTIMENTAȚIE – Concurs de costume ecologice fotografiate – adresat elevilor din clasele P-IV (participare indirectă)
 3. c) Secțiunea III: ECO-TABLOU – Concurs de tablouri din materiale reciclate adresat cadrelor didactice (lucrări personale) – participare indirectă
 4. d) Secţiunea IV: ECO – ŞTIINŢĂ, CULTURĂ ȘI ARTĂ – Concurs pe teme ecologice – adresat elevilor din clasele II-IV (participare directă)
 5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR PRINCIPALE
 6. Înscrierea şcolilor participante se face de către coordonatorul pe școală, prin completarea şi expedierea formularului de înscriere, în varianta electronică (Anexa 1), la adresa de e-mail georgeta_muscoi@yahoo.com .
 • Data limită de înscriere: 03.2018
NU SE PERCEPE TAXĂ DE ÎNSCRIERE.

 

 1. Organizarea etapei pe şcoală în fiecare unitate participantă la proiect
 • Fiecare şcoală înscrisă în concurs organizează etapa pe şcoală, pe secţiuni, după cum urmează:
 1. a) Secţiunea I: ECO-TABLOU – Concurs de tablouri din materiale reciclate – adresat elevilor din clasele P-IV – etapa pe școală
 • Concursul se va desfăşura în perioada 12-16 martie 2018.
 • Fiecare cadru didactic stabilește data precisă a concursului, în perioada menționată.
 • Elevii vor realiza tablouri din materiale reciclabile, refolosibile. Tablourile vor fi confecţionate integral de către elevi, prin folosirea strictă a tipurilor de materiale menţionate mai sus.
 • Tabloul nu trebuie să depășească dimensiunile unei coli A4 (30 cm/21 cm).
 • Vor fi descalificate lucrările care nu se încadrează în temă.
 • Fiecare cadru didactic interesat organizează concursul la clasă și selectează cel mult 3 tablouri, ținând cont de criteriile menționate mai jos.

CRITERII DE EVALUARE PENTRU ECO-TABLOU:

Se acordă puncte de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de evaluare. În ordinea punctajului final se întocmeşte clasamentul.

Numele şi prenumele elevului Criteriul de evaluare TOTAL
Utilizarea unor materiale reciclabile, refolosibile Originalitatea Aspectul estetic
 • Fișa de înscriere se trimite în format electronic la adresa de e-mail sandruelena@yahoo.com și ulterior, în plic, în format letric, împreună cu lucrările. Înscrierea se face în perioada 19 martie – 30 martie 2018.
 • Pe verso, în colţul din dreapta jos, fiecare tablou va avea lipită o etichetă cu numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, cadrul didactic îndrumător. Se vor preciza materialele reciclate folosite.
Numele şi prenumele elevului:

Clasa:

Şcoala:

Cadrul didactic îndrumător:

Materialele reciclate folosite:

 

 1. b) Secţiunea II: ECOVESTIMENTAȚIE – Concurs de costume ecologice fotografiate – adresat elevilor din clasele P-IV – etapa pe școală
 • Concursul se va desfăşura în perioada 12-16 martie 2018.
 • Fiecare cadru didactic stabilește data precisă a concursului, în perioada menționată.
 • Costumele vor fi confecționate din materiale reciclabile, refolosibile și vor fi prezentate de elevii înscriși în concurs, în cadrul unei parade. Vor fi descalificate fotografiile în care costumele ecologice sunt confecționate din hârtie creponată sau alte materiale noi/nefolosite.
 • Profesorii interesați, din fiecare şcoală, vor organiza şi desfăşura activitatea de selecţie a costumelor ecologice, la nivelul clasei/școlii.
 • Se va constitui o comisie specială, formată din învățători/profesori/părinți/elevi, care va juriza prezentarea costumelor după criteriile de mai jos.

CRITERII DE EVALUARE PENTRU COSTUME:

Fiecare membru din juriu va acorda o notă, de la 1 la 10, ţinând cont de cele patru criterii precizate în tabel. Punctajele se vor totaliza. În ordinea punctajului final se întocmeşte clasamentul.

Numărul costumului ecologic Criteriul de evaluare Nota obţinută
Utilizarea de materiale reciclabile, refolosibile Modul de prezentare (atitudine) Originalitatea Aspectul estetic

 

 • Se vor fotografia cele mai reușite costume prezentate în cadrul paradei costumelor Cadrele didactice se vor asigura că au acordul părinților pentru ca elevii să fie fotografiați.
 • Fotografia trebuie să fie color, clară, pe hârtie fotografică, format A5, să reprezinte un singur copil costumat, nu un grup de copii.
 • Fiecare profesor/învățător poate înscrie cel mult 3 fotografii.
 • Fișa de înscriere se trimite în format electronic la adresa de e-mail iuliaheroiu@gmail.com și în plic. Înscrierea se face în perioada 19 martie – 30 martie 2018.
 • Pe verso, în colţul din dreapta jos, fiecare lucrare va avea lipită o etichetă cu numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, cadrul didactic îndrumător.
Numele şi prenumele elevului:

Clasa:

Şcoala:

Cadrul didactic îndrumător:

 

 1. c) Secțiunea III: ECO-TABLOU – Concurs de tablouri din materiale reciclate adresat cadrelor didactice (lucrări personale) – participare indirectă
 • Fiecare cadru didactic poate participa cu o lucrare proprie.
 • Tabloul trebuie să respecte dimensiunile unei coli A4 (30cm/21cm) și să fie confecționat numai din materiale reciclate.
 • În evaluarea tablourilor se va ține seama de următoarele criterii: utilizarea unor materiale reciclabile, refolosibile; originalitatea, aspectul estetic.
 • Lucrările care nu respectă materialele indicate vor fi descalificate.
 • Fișa de înscriere se trimite în format electronic la adresa de e-mail  georgi.presa@yahoo.ro  și ulterior, în plic, în format letric, împreună cu lucrările. Înscrierea se face în perioada 19 martie – 30 martie 2018.

 

 • Pe spatele tabloului se va lipi o etichetă, în colțul din dreapta jos, cu următoarele informații:
Numele şi prenumele cadrului didactic:

Şcoala:

Materialele reciclate folosite:

 

PRECIZĂRI PENTRU SECȚIUNILE I, II, III:

 • Fiecare cadru didactic poate participa cu maximum trei lucrări, la secțiunile adresate elevilor (I și/sau II).
 • Fiecare cadru didactic poate participa cu o singură lucrare proprie (tablou-eco), la secțiunea III.
 • Nu se înscriu mai multe cadre didactice din școală pe aceeași fișă.
 • Lucrările nu se returnează. Se vor organiza expoziții la şcoala organizatoare şi instituţiile partenere din oraş.

 

 • Expedierea lucrărilor se face prin poştă, în perioada 19 martie – 30 martie 2018 pe adresa:

Școala Gimnazială ,,Grigore Moisil” – Năvodari

Str. Plopilor Nr. 14

Loc. Năvodari

Jud. Constanţa

Cod 905 700

 • Plicul va conţine (pentru fiecare cadru didactic):
 • cel mult 3 tablouri, însoțite de fișa de înscriere (Anexa 2);
 • cel mult 3 fotografii, însoțite de fișa de înscriere (Anexa 3);
 • o lucrare proprie, însoțită de fișa de înscriere (Anexa 4);
 • acordul de parteneriat semnat şi ştampilat (unul pe școală), în două exemplare (unul dintre cele două exemplare va fi returnat odată cu diplomele);
 • un plic A4 autoadresat și timbrat corespunzător.
 • În acelaşi plic pot fi puse lucrări ale mai multor cadre didactice, de la aceeaşi şcoală sau din aceeaşi localitate.
 • Plicul poate fi adus și la secretariatul școlii de către cei care locuiesc în orașul Năvodari sau în localitățile din apropiere.

 

*Notă: La secțiunea IV, înscrierile se fac la adresa de e-mail margareta_brindus@yahoo.com . Nu se trimit fișele de înscriere pentru secțiunea IV în plic.

 

 1. d) Secţiunea IV: ECO – ŞTIINŢĂ, CULTURĂ ȘI ARTĂ – Concurs pe teme ecologice – adresat elevilor din clasele II-IV – etapa pe școală

Concursul se va desfăşura în fiecare şcoală înscrisă în proiect, pe 15 sau 16 martie 2018, la clasele a II-a, a III-a şi a IV-a.

 • Se va constitui o comisie de organizare și evaluare a concursului în fiecare școală participantă.
 • Școala inițiatoare va elabora subiectele de concurs, ținând cont de conţinuturile din programele şcolare în vigoare (Explorarea mediului/Științe ale naturii), dar vor fi abordate și cunoștințe de cultură generală/ecologică, specifice vârstei.
 • Proba de concurs va fi structurată pe trei părţi: partea Isubiecte tip-grilă; partea a II-acompletarea unor enunţuri lacunare; partea a III-arealizarea unor desene/afișe cu mesaje ecologice.
 • Echipa de proiect va elabora 2 variante cu subiecte de concurs.
 • În dimineaţa concursului se va extrage o variantă cu subiecte şi se va trimite responsabilului de proiect pe şcoală.
 • Timpul de lucru este de 60 de minute de la distribuirea probei de concurs.
 • Punctajul maxim este de 100 de puncte (conform baremului de notare). Se acordă 10 puncte din oficiu.
 • Comisia de evaluare va corecta lucrările și  va întocmi clasamentele, pe fiecare nivel.
 • Fiecare profesor/învățător poate înscrie cel mult 3 elevi, în perioada de înscriere, care vor participa la etapa următoare, faza județeană.
 • Fișele de înscriere pentru etapa județeană (Anexa 5) a concursului ECO – ŞTIINŢĂ, CULTURĂ ȘI ARTĂ vor fi trimise, în format electronic, la adresa de e-mail margareta_brindus@yahoo.com, în perioada 19 martie – 30 martie 2018.

 

 • Confirmarea de participare directă pentru secțiunea III se va face până la data de             13 aprilie 2018, specificând şi numărul de persoane participante (telefonic: 0763 643 831, prof. Brînduș Mirela Margareta sau prin mail: margareta_brindus@yahoo.com,).

 

 • Costurile deplasării pentru participarea directă vor fi suportate de către participanţi.

 

Vă rugăm să respectaţi data de confirmare!

 

 1. 3. Organizarea etapei județene în unitatea inițiatoare de proiect
 • Şcoala iniţiatoare organizează etapa județeană, în colaborare cu partenerii și școlile înscrise în concurs, în data de 21 aprilie 2018.

 

 1. a) Secţiunea I: ECO-TABLOU – Concurs de tablouri din materiale reciclate – adresat elevilor din clasele P-IV (participare indirectă) – etapa județeană

 

 • Se realizează o expoziţie cu produsele elevilor înscrise în concurs, în şcoala iniţiatoare, în perioada 11 aprilie – 21 aprilie 2018. Comisia specială de evaluare, formată din 7 membri (5 profesori, un elev şi un părinte), va juriza lucrările după criteriile stabilite în fişa de evaluare (aceleaşi criterii precizate pentru faza pe şcoală).
 • Fiecare lucrare va fi evaluată de către membrii juriului şi în funcţie de punctajul final se va stabili clasamentul pe clase (P, I, II, III, IV). Numărul de premii acordate nu poate depăși 30% din numărul participanților.
 • Diplomele vor fi expediate de către organizator pe parcursul lunii mai 2018.
 • Lucrările nu se înapoiază participanţilor la concurs.
 1. b) Secţiunea II: ECOVESTIMENTAȚIE – Concurs de costume ecologice fotografiate – clasele P-IV (participare indirectă) etapa județeană
 • Se realizează o expoziţie cu fotografiile costumelor ecologice înscrise în concurs, în şcoala iniţiatoare, în perioada 11 aprilie – 21 aprilie 2018.
 • Comisia specială de evaluare, formată din 7 membri (5 profesori, un elev şi un părinte), va juriza lucrările după criteriile stabilite în fişa de evaluare (aceleaşi criterii precizate pentru faza pe şcoală).
 • Fiecare lucrare va fi evaluată de către membrii juriului şi în funcţie de punctajul final se va stabili clasamentul pe clase (P, I, II, III, IV). Numărul de premii acordate nu poate depăși 30% din numărul participanților.
 • Diplomele vor fi expediate de către organizator pe parcursul lunii mai 2017.
 • Fotografiile nu se înapoiază participanţilor la concurs.
 1. c) Secțiunea III: ECO-TABLOU – Concurs de tablouri din materiale reciclate adresat cadrelor didactice (lucrări personale) – participare indirectă etapa județeană
 • Se realizează o expoziţie cu tablourile-eco înscrise în concurs, în şcoala iniţiatoare, în perioada 11 aprilie – 21 aprilie 2018.
 • Comisia specială de evaluare, formată din 7 membri (5 profesori, un elev şi un părinte), va juriza lucrările după criteriile stabilite în fişa de evaluare (aceleaşi criterii precizate pentru faza pe şcoală).
 • Fiecare lucrare va fi evaluată de către membrii juriului şi în funcţie de punctajul final se va stabili clasamentul și premiile. Numărul de premii acordate nu poate depăși 30% din numărul participanților.
 • Diplomele vor fi expediate de către organizator pe parcursul lunii mai 2017.
 1. d) Secţiunea IV: ECO-ŞTIINŢĂ, CULTURĂ ȘI ARTĂ – Concurs pe teme ecologice clasele II-IV (participare directă) – etapa județeană – 21 aprilie 2018
 • La această secţiune vor participa numai elevii care au fost înscriși în concurs, pe baza fișelor de înscriere (Anexa 4), de către profesorii/învățătorii îndrumători.
 • Școala inițiatoare va elabora două variante de subiecte, după structura precizată la etapa pe școală.
 • Comisia de organizare și desfășurare a concursului va fi stabilită în prealabil și va asigura materialele necesare. Profesorii/învățătorii care doresc să participe la organizarea concursului, în calitate de însoțitori/asistenți/evaluatori, își vor exprima intenția la adresa de e-mail margareta_brindus@yahoo.com, sau la numărul de telefon 0763 643 831.
 • Concurenţii vor fi primiţi şi repartizaţi în sălile de clasă din şcoală, conform programului.
 • Subiectele vor fi extrase cu o jumătate de oră înainte de concurs pentru a putea fi multiplicate. Acestea se vor distribui concurenților și se vor rezolva în timpul stabilit, sub supravegherea cadrelor didactice desemnate conform graficului de organizare şi desfăşurare a concursului.
 • Supraveghetorii au sarcina să verifice corectitudinea datelor de identificare ale concurenţilor şi să sigileze foile de concurs.
 • Timpul de lucru este de 60 de minute de la primirea fişei de concurs.
 • Punctajul maxim este de 100 de puncte (conform baremului de notare). Se acordă 10 puncte din oficiu.
 • Lucrările vor fi corectate de către membrii comisiei de evaluare, după baremul de notare stabilit.
 • Rezultatele vor fi afișate la ora stabilită în program. Nu se admit contestaţii.

Graficul de organizare şi desfăşurare

 a concursului ECO – ŞTIINŢĂ, CULTURĂ ȘI ARTĂ, 21 aprilie 2018:

Orele 830 – 900 – Primirea concurenţilor şi repartizarea în săli

Orele 900 – 1000 – Desfăşurarea concursului

Orele 1000 – 1030 – Pregătirea lucrărilor pentru corectare

Orele 1030 – 1230 – Corectarea lucrărilor

Orele 1230 – 1300 – Afişarea rezultatelor

Clasamentul general (pe clase):

Premiul I:  95 – 100 puncte

Premiul al II-lea:  90 – 94 puncte

Premiul al III-lea:  85 – 89 puncte

Menţiune: 80 – 84 puncte

Premierea concursurilor (pe secţiuni):

 • Diplome, premii și medalii pentru locurile I, II și III, diplome pentru mențiuni

*Pentru secțiunile I și II:

Se vor acorda premii/mențiuni pe secţiune şi categorie de vârstă. Numărul premiilor I, II, III şi menţiuni nu poate depăşi 30% din numărul de concurenţi pentru fiecare categorie de concurs.

*La secțiunea III:

Se vor acorda premii/mențiuni cadrelor didactice care au participat cu lucrare proprie.

*La secțiunea IV, premiile vor fi în funcție de clasamentul general stabilit.

 • Diplome de participare pentru ceilalți concurenţi
 • Diplome de participare pentru profesorii îndrumători
 • Diplomele personalizate vor fi expediate de către organizator pe parcursul lunii mai 2018, în cazul în care, din motive tehnice, nu se poate face premierea în aceeași zi a concursului.
 1. DISPOZIŢII FINALE

5.1. Prezentul regulament va fi respectat de către toţi participanţii la competiţie. În caz contrar, vor fi descalificaţi.

5.2. Cadrele didactice îndrumătoare/însoţitoare sunt direct răspunzătoare de respectarea Regulamentului competiţiei de către toţi concurenţii pe care îi coordonează.

ORGANIZATOR,

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” – NĂVODARI

 

Director,                                            Coordonatori proiect,

prof. MANGRI ELENA LIGIA                    prof. Mangri Elena Ligia

prof. înv. primar Muscoi Georgeta

regulament Proiect Judetean RECICLAM CREATIV 2018