Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII)

 

AN ȘCOLAR 2023-2024

https://www.edupedu.ro/oficial-simularea-nationala-pentru-evaluarea-nationala-2024-incepe-pe-5-februarie-pentru-bac-2024-probele-simularii-incep-in-martie-numele-si-prenumele-candidatilor-vor-fi-anonimizate/

Calendarul simulării Evaluării Naționale 2024 pentru absolvenții clasei a VIII-a
 • 5 februarie 2024: Limba şi literatura română – probă scrisă 
 • 6 februarie 2024: Matematică – probă scrisă 
 • 7 februarie 2024: Limba şi literatura maternă – probă scrisă 
 • 23 februarie 2024: Comunicarea rezultatelor

 

AN ȘCOLAR 2022-2023

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

 • PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei  a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2023

  • (fișier pdf) Model cerere (va fi completată de părinte/tutore/reprezentant legal al elevei/elevului/candidatei/candidatului)

Arhivă recentă

 • Ordin nr. 3.948/2022 privind pilotarea evaluării digitalizate a lucrărilor scrise din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a desfășurate în județul Dâmbovița și a examenului național de bacalaureat – 2022 organizat în județul Călărași

 • Programele de examen pentru disciplinele limba şi literatura română, matematică, limba şi literatura română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară, limba şi literatura maghiară maternă, limba şi literatura germană maternă, limba şi literatura sârbă maternă, limba şi literatura slovacă maternă, limba şi literatura croată maternă, limba şi literatura italiană maternă, limba şi literatura rromani maternă, limba şi literatura ucraineană maternă, valabile pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2021 – 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 – disponibile ► aici.

https://www.edu.ro/evaluarea-na%C8%9Bional%C4%83-elevilor-de-clasa-viii-en-viii

EVALUARE NAȚIONALĂ 

AN ȘCOLAR 2021-2022

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

 • PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei  a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2022

 • Ghid Simulare EN VIII 2022

 • Metodologie de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2021 – 2022 (aprobată prin ordinul de ministru nr. 5.149/30.08.2021)

 • Programele de examen pentru disciplinele limba şi literatura română, matematică, limba şi literatura română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară, limba şi literatura maghiară maternă, limba şi literatura germană maternă, limba şi literatura sârbă maternă, limba şi literatura slovacă maternă, limba şi literatura croată maternă, limba şi literatura italiană maternă, limba şi literatura rromani maternă, limba şi literatura ucraineană maternă, valabile pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2021 – 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 – disponibile ► aici.

  • În funcţie de evoluţia pandemiei de SARS-CoV-2, Ministerul Educaţiei poate aproba modificarea programelor de examen prin esenţializarea conţinuturilor acestora.

 • Precizările Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) privind structura subiectului pentru proba de Limba și literatura română (data adăugării: 8.03.2022)

 • Calendar examen 2022 

https://www.edu.ro/evaluarea-na%C8%9Bional%C4%83-elevilor-de-clasa-viii-en-viii

CALENDARUL

de desfăşurare a evaluării naţionale

pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-2021

Evaluare Națională clasa a VIII-a

EVALUARE NAȚIONALĂ 

AN ȘCOLAR 2020-2021

Calendar Evaluarea Națională 2021

 • 07 – 11 iunie 2021            Înscrierea la evaluarea națională
 • 11 iunie 2021                    Încheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a
 • 22 iunie 2021                   Limba și literatura română – probă scrisă
 • 24 iunie 2021                   Matematica – probă scrisă
 • 25 iunie 2021                   Limba și literatura maternă – probă scrisă
 • 29 iunie 2021                  Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)
 • 29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) – 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) Depunerea contestațiilor
 • 30 iunie – 4 iulie 2021    Soluționarea contestațiilor
 • 4 iulie 2021                      Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

ORDIN privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/Ordin_5455_2020_organizare_desfasurare%20EN%20VIII%202021.pdf

 

IMPORTANT ! Modificare Calendar prin OMEC nr. 4248/13.05.2020

 • 2-5 iunie 2020 înscrierea candidaților
 • 15 iunie 2020 probă scrisă Limba și literatura română
 • 17 iunie 2020 probă scrisă Matematică
 • 18 iunie 2020 probă scrisă Limba și literatura maternă
 • 22 iunie 2020 (până la ora 14) afișarea rezultatelor
 • 22 iunie 2020 (între orele 16-19) și 23 iunie 2020 (între orele 8-12) depunerea contestațiilor
 • 23-26 iunie 2020 soluționarea contestațiilor
 • 27 iunie 2020 afișarea rezultatelor finale

IMPORTANT!

anexa 1 – Calendar

Anexa 4_II_Probe verificare competente lingvistice moderne

Anexa_3_metodologie organizare-desfasurare + structura probe aptitudini admitere licee vocationale

OMEC 4.325_2020


AICI SE POATE ACCESA BROȘURA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL ȘI PROFESIONAL,
AN ȘCOLAR
2020-2021.

https://online.fliphtml5.com/kuatm/diht/1590673390648&fbclid=IwAR29d76YH9abA2_OY6_7iRYw0O0CRqKrEMvsSBtwfgrEmnmB2OcxwrJ59T4

 


CALENDARUL

de desfăşurare a evaluării naţionale

pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2018-2019

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial (metodologia de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2018-2019 este disponibilă atașat – primul document din secțiunea Cadru normativ).

Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.
Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.
Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).

Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.

Calendarul EN VIII în anul 2019 este următorul:

3 – 7 iunie

Înscrierea elevilor

7 iunie 2019

Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

18 iunie 

Limba și literatura română – probă scrisă

20 iunie 

Matematica – probă scrisă

21 iunie

Limba și literatura maternă – probă scrisă

25 iunie

Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

25 iunie

Depunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)

26-28 iunie

Soluționarea contestațiilor

29 iunie

Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Legislație privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019 .

01_OMEN_Evaluare Nationala 2019 (1)

Calendar_Evaluare Nationala_VIII_2019

02_Calendar EN VIII 2018-2019 (4)

Procedura privind egalitatea de sanse (2)

Modele de subiecte regăsiți la adresa: http://subiecte.edu.ro/2019/evaluarenationala/modeledesubiecte/

 


În vederea pregătirii simulării Evaluării naționale pentru elevii claselor a VIII-a și a VII-a, vă atașăm OMEN 3185 din 18.02.2019, privind aprobarea organizării simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național,în anul școlar 2018 – 2019.
Conform articolului 1 alin. 2 din ordinul mai sus amintit, la simularea evaluării naționale  pentru elevii claselor a VIII-a,  participă și elevii clasei a VII-a.

ORDIN simulari

Anexa_1_calendar simulare

Anexa_2_simulare_VII_2019

Anexa_3_simulare_VIII

Legislație privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019

01_OMEN_Evaluare Nationala 2019

02_Calendar EN VIII 2018-2019

03_Metodologie_evaluare_nationala

Modele de subiecte regăsiți la adresa: http://subiecte.edu.ro/2019/evaluarenationala/modeledesubiecte/


CALENDARUL

de desfăşurare a evaluării naţionale

pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018

04-08 iunie 2018- Înscrierea la evaluarea națională
08 iunie 2018- Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
11 iunie 2018- Limba şi literatura română – probă scrisă
13 iunie 2018- Matematica – probă scrisă
14 iunie 2018- Limba şi literatura maternă – probă scrisă
19 iunie 2018 -Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)
19 iunie 2018 -Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)
20-22 iunie 2018- Soluţionarea contestaţiilor
23 iunie 2018 -Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor.

 


Evaluarea Națională 2018

limba română (11 iunie)

matematică (13 iunie)

limba maternă (14 iunie).

Pentru Evaluarea Nationala 2018, subiectele la matematica vor fi construite in functie de urmatoarele cerinte: claritate, precizie si concordanta stricta cu programele de examen, nivel mediu de dificultate si posibilitatea de a fi rezolvate in 120 de minute, cat dureaza testarea.

Conform reprezentantilor Ministerului Educatiei, comparativ cu examenul de anul trecut, nu au fost operate modificari in structura subiectelor.

http://www.isjcta.ro/examene-nationale-2/evaluare-viii/

https://www.edu.ro/evaluarea-na%C8%9Bional%C4%83-elevilor-de-clasa-viii-en-viii

 2018- Rezultate probe admitere  licee vocaţionale 

 

file:///C:/Users/Acer/Downloads/Centralizator%20echivalare.pdf

file:///C:/Users/Acer/Downloads/Rezultate%20finale%20-%20lb.%20englez%C4%83%20LGC.pdf

CALENDARUL

de desfăşurare a evaluării naţionale

pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017

 

7 – 9 iunie 2017   Înscrierea la Evaluarea Naţională
9 iunie 2017        Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
19 iunie 2017      Limba şi literatura română – probă scrisă
21 iunie 2017      Matematica – probă scrisă
22 iunie 2017      Limba şi literatura maternă – probă scrisă
26 iunie 2017      Afişarea rezultatelor (până la ora 16)
26 iunie 2017      Depunerea contestaţiilor (orele 16 – 20)
27-29 iunie 2017 Rezolvarea contestaţiilor
30 iunie 2017      Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

https://www.edu.ro/sites/default/files/calendar%20EN8%202017.pdf

https://www.edu.ro/sites/default/files/ORDIN%205.071%20EN%20VIII%202017.pdf

REZULTATE ELEVI -EVALUARE NATIONALA 2017!

http://evaluare.edu.ro/Evaluare/CandPerScoalaIAD.aspx?Jud=15&Sc=11177041

S-a mai încheiat o etapa! Am  promovat, avem succese, ne bucurăm, uneori întâmpinăm dificultăți pe care le biruim. Drumul vostru a fost drumul cunoașterii și al autocunoașterii. Pe acest drum ne-am angajat împreună, elevi și profesori. Locul binecuvântat în care ne-am desfășurat activitatea a fost școala. În școală , dragi elevi, ati aflat lucruri noi, v-ați lărgit orizontul, ați dobândit noi deprinderi, ați învățat să învățați, să descoperiți lumea din jurul nostru, dar și să priviți în voi înșivă pentru a descoperi ce vreți de la viață, și cum anume să dobândiți lucrurile dorite. Este necesar, dragii mei, să înțelegeți un adevăr cunoscut și anume că trebuie să învățați nu atât pentru școală, cât mai ales pentru viață. Noi profesorii vă suntem alături, călăuze și prieteni mai mari la care puteți apela de câte ori aveți nevoie.Vă doresc să vi se împlinească toate visele, să aveți sănătate și putere de muncă, să vă bucurați de liniște și pace sufletească, să fiți colegi și prieteni, să respectați școala care vă va primi cu brațele deschise și nu în ultimul rând- să confirmați speranțele și încrederea familiilor voastre. În final, doresc să vă mărturisesc mulțumirea mea că sunt colegă cu un colectiv de cadre didactice de o valoare profesională și umană de excepție. Dragii mei colegi, vă mulțumesc pentru dăruirea voastră, pentru profesionalismul de care dați dovadă an de an și vă urez să fiți sănătoși, puternici și răbdători pentru ca împreună să ducem acești copii pe o treaptă mai sus, pe o treaptă a performanțelor. Aceleași mulțumiri și urări le adresez întregului personal didactic-auxiliar și nedidactic care depun toate eforturile ca această instituție să funcționeze.

TUTUROR, VACANȚĂ PLĂCUTĂ!

Cu drag,

prof., Mangri Elena Ligia

Ordin 5081_Evaluarea nationala 2016

Anexa ordin_CALENDAR_evaluare nationala 201602_

Au fost publicate modele de subiecte pe site-ul M.E.C.Ş.

http://subiecte2016.edu.ro/2016/evaluarenationala/modeledesubiecte/

Slide1

Ordin_Metodologie_EN_2014_201503

_Anexa 1_Metodologie_EN-201504_

Anexa_2_EN_calendar_2014-2015

 

http://www.isjcta.ro/?page_id=1388

Leave a Comment