Program “Școală după școală”

An școlar 2020-2021

Oferta Școlii Gimnaziale Grigore Moisil la programul ȘDȘ se adresează elevilor din ciclul primar și funcționează din februarie 2011 pana in prezent. Programul Școală după școală a început cu o grupă omogena formată din 14 elevi din clasele a-III-a și a-IV-a. În prezent se lucrează cu o doua grupe mixte(fete și băieți) formate din 60 de elevi,  iar resursele umane implicate sunt cadrele didactice din învățământul primar, doamnele director Mangri Elena-Ligia și Ion Angelica.

Programul ȘDȘ asigură accesul egal la o educație de calitate și cuprinde supravegherea și îndrumarea elevilor în efectuarea temelor, fiind un serviciu benefic pentru copil, întrucât acesta are șansa de a socializa, de a desfășura activități menite să-i dezvolte abilitățile școlare și extrașcolare, fiind totodată supravegheat de personal specializat, într-un mediu prietenos.

Perioada derulării programului

 • De luni până joi în intervalul orar 11.30-16.30/ Vineri-11.30-16.00  din care:
  • 11.30 -12.30 program de recreere
  • 12.30- 13.30 servirea mesei de prânz in incinta școlii/ catering
  • 13.30 -16.30 activități de pregătire a temelor, activități tematice, activități de încurajare a lecturii independente, activități practice.

Resurse – computer, videoproiector, saltele și fotolii pentru odihna, jocuri educative.

 • Aceste resurse sunt folosite numai pentru atingerea obiectivelor educaționale ale programului.

Program “Școală după școală”

                Oferta Școlii Gimnaziale Grigore Moisil la programul SDS se adresează elevilor din ciclul primar și funcționează din februarie 2011. Programul Școală după școală a început cu o grupă omogena formată din 14 elevi din clasele a-III-a și a-IV-a si s-a derulat până la sfârșitul anului școlar prin implicarea doamnei director, Mangri Ligia Elena, a doamnelor învățătoare Nicolescu Aurelia și Curban-Gazi Ummetan.

În prezent se lucrează cu o grupă mixtă iar resursele umane implicate sunt cadrele didactice din învățământul primar.

Programul SDS asigură accesul egal la o educație de calitate și cuprinde supravegherea și îndrumarea elevilor în efectuarea temelor, fiind un serviciu benefic pentru copil, întrucât acesta are șansa de a socializa, de a desfășura activități menite să-i dezvolte abilitățile școlare și extrașcolare, fiind totodată supravegheat de personal specializat, într-un mediu prietenos.

Perioada derulării programului

 • De luni până vineri în intervalul orar 11.30-16.00 din care:
  • 11.30 -12.30 program de recreere
  • 12.30- 13.30 servirea mesei de prânz la cantina grădiniței din incinta școlii
  • 13.30 -16.00 activități de pregătire a temelor, activități tematice, activități de încurajare a lecturii independente, activități practice.

Resurse electronice – un televizor, un DVD(donații)

 • Aceste resurse sunt folosite numai pentru atingerea obiectivelor educaționale ale programului.

 

Resurse umane

 • Cadrele didactice din școala
 • Cadru didactic C.J.R.A.E.
 • Asociația de părinți
 • Administratorul și personalul de la bucătărie

Finanțarea programului se realizează printr-o contribuție parțială a celor interesați întrucât cadrele didactice prestează activitățile în regim de voluntariat.

Impactul asupra elevilor este concretizat prin motivarea și antrenarea lor în procesul instructiv-educativ, prin dezvoltarea capacității de dezolvare prin cooperare și prin dezvoltarea încrederii în sine. Cadrele didactice dobândesc experiență pe parcursul derulării programului și consolidează relații cu elevii și părinții lor.