SĂ EXMATRICULĂM VIOLENȚA!

 

 

 În urma propunerilor Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, au fost desfășurate următoarele activități:

 

 1. 1. Oferă un exemplu
 • Coordonatorul activității: prof.înv.primar Tănase Elena
 • Data desfășurării: 10 martie 2021
 • Locul desfășurării: sala de clasă
 • Grupul țintă: elevii clasei a II-a D
 • Scopul activității: Dezvoltarea cunoștințelor despre modalități de combatere și de prevenire a violenței în vederea promovării non-violenței și a stopării fenomenului de violență sub orice formă.
 1. Cine este vinovatul?
 • Coordonatorul activităţii: profesor înv.primar Chirițescu Mariana
 • Data desfăşurării: 25 martie 2021
 • Locul desfăşurării: sala de clasă
 • Grupul ţintă: elevii clasei pregătitoare A
 • Scopul activității: Identificarea tipurilor de agresivitate manifestată în şcoală/clasă și descoperirea alternativelor de conduită, care să înlocuiască violența.
 1. Cine este vinovatul?
 • Coordonatorul activităţii: profesor inv. primar Popescu Luiza
 • Data desfăşurării: 29.03.2021
 • Locul desfăşurării: sala de clasă
 • Grupul ţintă: elevii clasei a II a E
 • Scopul activității: : Identificarea tipurilor de agresivitate manifestată în şcoală/clasă și descoperirea alternativelor de conduită, care să înlocuiască violenţa.

                                                                                          Responsabil,

                                                                                          Prof.înv.primar  Chirițescu Mariana

 

 

      În urma propunerilor Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, au fost desfășurate următoarele activități:

 

 1. 1. Cum afectează violența copiii?
 • Coordonatorul activităţii: prof.Calcan Elena șin prof.Adam Diana
 • Data desfăşurării: 10 octombrie 2020
 • Locul desfăşurării: amfiteatru
 • Grupul ţintă: elevii claselor a III a C și a III-a B
 • Scopul activității: Dezvoltarea cunoștințelor despre modalități de combatere și de prevenire a violenței în vederea promovării non-violenței și a stopării fenomenului de violență sub orice formă.
 1. Să spunem NU violenței!
 • Coordonatorul activităţii: profesor înv.primar Țărnă Gabriela Carmen
 • Data desfăşurării: 20 octombrie 2020
 • Locul desfăşurării: sala de clasă
 • Grupul ţintă: elevii clasei a IV-a B
 • Scopul activității: Identificarea tipurilor de agresivitate manifestată în şcoală/clasă și descoperirea alternativelor de conduită, care să înlocuiască violenţa.
 1. Așa da, așa nu!
 • Coordonatorul activităţii: profesor inv. primar Ivan Elena
 • Data desfăşurării: 23 octombrie 2020
 • Locul desfăşurării: sala 22
 • Grupul ţintă: elevii clasei a II a A
 • Scopul activității: Dezvoltarea cunoștințelor despre modalități de combatere și de prevenire a violenței în vederea promovării non-violenței și a stopării fenomenului de violență sub orice formă.
 1. Pumnul nu te face mare!
 • Coordonatorul activităţii: Trucă Gabriela Ionela
 • Data desfăşurării: noiembrie.2020
 • Locul desfăşurării: sala de clasa
 • Grupul ţintă: elevii clasei I A
 • Scopul activității: Activitatea îşi propune să convingă elevii că pumnul, violeța nu te fac mare și să stabilească unele reguli pe care trebuie să le învățăm pentru oprirea pornirilor agresive.
 1. Cum evităm actele de violență?
 • Coordonatorul activităţii: profesor înv.primar Șandru Elena
 • Data desfăşurării: 20 noiembrie 2020
 • Locul desfăşurării: online
 • Grupul ţintă: elevii clasei a III-a D
 • Scopul activității: Identificarea tipurilor de agresivitate manifestată în şcoală/clasă și descoperirea alternativelor de conduită, care să înlocuiască violenţa.
 1. Cum evităm actele de violență?
 • Coordonatorul activităţii: profesor înv.primar Brînduș Margareta
 • Data desfăşurării: 21 noiembrie 2020
 • Locul desfăşurării: sala de clasă
 • Grupul ţintă: elevii clasei a II-a B

Scopul activității: Identificarea regulilor de comunicare în activitatea școlară.

 1. 9. Respectarea normelor morale!
 • Coordonatorul activităţii: prof. înv. primar Matei Andreea Bianca
 • Data desfăşurării: 18 decembrie 2020
 • Locul desfăşurării: online
 • Grupul ţintă: elevii clasei a IV-a E
 • Scopul activității Dezvoltarea cunoștințelor despre modalități de combatere și de prevenire a violenței în vederea promovării non-violenței și a stopării fenomenului de violență sub orice formă.
 1. Să spunem NU violenței!!
 • Coordonatorul activităţii: prof. Pătrănoiu Xenia Gabriela,prof.Mocanu Viorica
 • Data desfăşurării: 27 ianuarie 2021
 • Locul desfăşurării: online
 • Grupul ţintă: elevii claselor I C și I B
 • Scopul activității: Identificarea tipurilor de agresivitate manifestată în şcoală/clasă și descoperirea alternativelor de conduită, care să înlocuiască violenţa.
 1. Să prevenim actele de violență!
 • Coordonatorul activităţii: profesor înv. primar Preșa Ramona Georgiana și prof. Mita Mariana
 • Data desfăşurării:26 ianuarie 2021
 • Locul desfăşurării: online
 • Grupul ţintă: elevii claselor pregătitoare E și a III-a A
 • Scopul activității: Identificarea și evitarea tipurilor de agresivitate manifestată în şcoală/clasă și descoperirea alternativelor de conduită, care să înlocuiască violenţa.

                                                                                          Responsabil,

                                                                                          Prof.înv.primar Chirițescu Mariana

         Activitate ,,bulling” fata de copii si persoane varstnice, clasa a II a E dar si ,,Bune practici”.
26 elevi, jocuri de rol, discutii pe marginea activitatii, desene, idei si impresii prezentate in fata clasei.