Învierea Domnului  reprezintă centrul de gravitaţie și axa lumii. Noi creştinii, serbăm Paştile în amintirea răscumpărării neamului omenesc, prin Patimile, Moartea și Învierea lui Hristos, a Mielului nevinovat și preacurat, Care a luat păcatele lumii, în amintirea mântuirii noastre din robia diavolului și a păcatului.

“Ziua Învierii, popoare să ne luminăm! Paştile Domnului, Paştile! că din moarte la viată, și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce-I cântăm cântare de biruinţă!”

Colectivul de cadre didactice al Școlii gimnaziale Grigore Moisil va urează ca  Minunea învierii lui Iisus sa dăinuie în inimile voastre și să vă aducă renașterea credinței, speranței, bucuriei, cu bunătate și căldură în suflete!

Hristos a Înviat!

Leave a Comment