Condiții specifice de pretransfer și programul de primire dosare

MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. 2 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2016-2017 aprobată prin OMENCS nr. 5559/2015, în ședința Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale ,,Grigore Moisil,, Năvodari din data de 04.02.2016 au fost stabilite următoarele

CONDIȚII SPECIFICE

PENTRU OBȚINEREA ACORDULUI DE TRANSFER / PRETRANSFER

 

  1. Dovada calității de coordonator/îndrumător prin rezultatele obținute de către elevi, distinși la olimpiade și /sau concursuri de profil, concursuri cultural-artistice și sportive, materializate prin obținerea de premii la faza internațională / națională / județeană / interjudețeană / regională;
  2. Certificarea participării la cursuri de formare și perfecționare continuă în ultimii 5 ani calendaristici cu acumularea unui număr 90 credite profesionale transferabile;
  3. Dovada calității de formator
  4. Punctajul din fișa de evaluare să fie de minim 50 puncte.

PROGRAMUL

DE PRIMIRE AL DOSARELOR CANDIDAȚILOR

MARȚI  05.04.2016 – VINERI  08.04.2016

ÎNTRE ORELE  09:00-12:00

14:00-17:00