Programul national pilot de tip „Scoala dupa scoala”

         Începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, Ministerul Educației organizează si asigura desfășurarea Programului national pilot de tip „Școală după școală”, pentru elevii pana la clasa a VIII-a inclusiv. Scopul principal al Programului national pilot de tip „Școală după școala” este organizarea, in școlile cu clase de învățământ primar si gimnazial, de activități remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competentelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar si de acces la niveluri superioare de educație si diminuarea riscului de parasire timpurie a scolii.

Sunt eligibili pentru a participa la Programul national pilot de tip „Scoală dupa scoala“, elevii pana la clasa a VIII-a inclusiv, aflați in risc de parasire timpurie a scolii si/sau in risc ori in situatie de esec scolar, in special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educationale desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilitati si elevi din comunitatile dezavantajate economic, care indeplinesc cel putin unul dintre urmatoarele criterii de eligibilitate:

  1. a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei si al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabila la internet;
  2. b) elevul se afla in situație de corigenta la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau are situația școlara neîncheiată la cel puțin o disciplina;
  3. c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedita de rezultatele școlare obținute in semestrul anterior sau la evaluarea inițiala de la începutul semestrului in derulare.

Calendar Program Scoala dupa scoala__

Norme metodologice Program Scoala dupa scoala