Prezentul apel a fost elaborat în vederea selectării grupului țintă (12 profesori), în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării Nr. contract 2023-1-RO01-KA121-SCH000122927, de Școala gimnazială ,,Grigore Moisil’’ în calitate de beneficiar. Selecția profesorilor pentru mobilități va avea loc în perioada 21-25 septembrie 2023.
Criterii de selecție :
• Profesor, încadrat la Școala gimnaziala ,,Grigore Moisil’’ Năvodari, jud. Constanta
• Competențe în tematica proiectului.
• Implicarea activă în proiectele europene și naționale ale școlii din perioada precedenta, disponibilitatea de a lucra suplimentar în vederea implementării programului de formare profesională și la activitățile locale din cadrul proiectului (diseminare, evaluare, activități cu elevii, elaborare portofolii, realizare produse finale)
• Motivația de a participa la un proiect european.
• Competențe digitale (calculator, internet, realizare materiale PPT etc)
• Abilități de Time management ( respectarea termenelor de realizare şi predare de materiale)
• Competenţe de limbă engleză/franceză pentru profesorii de alte discipline decât cele de limbi străine (cel puţin nivel A2/B1, conform CV-ului format european) ;
• Interes pentru integrarea unor metode inovative de predare-învățare în activitatea didactică;
• Competenţe de comunicare, gestionare a situaţiilor conflictuale, negociere, muncă în echipă, competenţe organizatorice.

Leave a Comment