pentru  a  marca  mobilitatea  europeanĂ, Școala gimnazialĂ ,,Grigore Moisil” NĂvodari a promovat importanȚa  oportunitaȚii  de  a  participa  În  programul Erasmus, de a descoperi noi culturi, de a consolida nivelul unei limbi strĂine, de a ÎmbrĂȚiȘa valorile europene: toleranȚA, respectul si diversitatea.

Sub indemnul 6 days to promote skills throughout Europe! ERASMUS DAYS 9- 14 Octombrie lanseazĂ o provocare pentru fiecare ȘcoalĂ. InstituȚia  noastrĂ  a ales sĂ aducĂ ERASMUS În curtea Școlii Și cu ajutorul elevilor am reuȘit!

Leave a Comment